ผู้ชนะการแข่งขันภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย
เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ประจำปี 2559

Grand Prize

Team 25 Film Title: Now I know
Country: Spain
Team Member: Joan Marc Zapata, Alex Pizzigallo

Best Film of Lanna Cluster

Team 16 Film Title: Lake Guard
Country: Philippines
Team Member: Darryl Ephraime Generoso Meregildo, Michaela Sandoval Mejia

Best Film of South Easter Cluster

Team 19 Film Title: Letter
Country: Kazakhstan
Team Member: Dias Kulmakov, Sherkhan Tangsykbayev

Best Film of South Active Beach Cluster

Team 8 Film Title: Good bye in Thai
Country: South Africa
Team Member: Robyn Price, Michael Hendrik Struwig

Best Film of Royal Coast Cluster

Team 3 Film Title: Sweet Success
Country: USA
Team Member: Vincent Andrew Cota, Prachi Mehrotra

Best Film of Andaman Cluster

Team 12 Film Title: Muay Thai - The spirit of Ram muay
Country: Australia
Team Member: Jake  Wiseman, Jarryd Alexander O’Keefe

Best Film of Cultural World Heritage Cluster

Team 24 Film Title: Friend
Country: Philippines
Team Member: Nyle Tungala Libranza, Jervin Louis Madrideo Dalupe

Best Film of Khong River Cluster

Team 25 Film Title: Now I know
Country: Spain
Team Member: Joan Marc Zapata, Alex Pizzigallo

Best Film of Chao Phraya River Cluster

Team 30 Film Title: My Redemption
Country: Philippines
Team Member: Fort Yves Oliva Bernaldez, Paolo Clarito Fernandez

ชมผลงานทั้งหมดได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PL2JfzY4qZaJusE_fBFnSE5Vw1pHielPio