แถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 5

กรมการท่องเที่ยว เดินเกมรุกต่อยอดความสำเร็จดันประเทศไทยขึ้นแท่น World’s Best Film Location เปิดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 5

ผู้ชนะการแข่งขันภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ประจำปี 2559

ผู้เข้าแข่งขัน 32 ทีม พร้อมด้วยทีมประสานงานที่เป็นนักศึกษาชาวไทย ได้ลงพื้นที่ใน 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์สั้น เพื่อถ่ายทอดมุมมองผู้สร้างภาพยนตร์ที่ดีที่สุด ผ่านจุดหมายปลายทางและสถานที่ถ่ายทำที่ดีที่สุด ด้วยการผสานความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ “ความเป็นไทย Thainess” มาถ่ายทอดผ่านสื่อภาพยนตร์